Effectiveness of sulfuryl fluoride against Sitophilus zeamais on corn

Keefektifan sulfuryl fluoride terhadap Sitophilus zeamais pada biji jagung
Effectiveness of sulfuryl fluoride against Sitophilus zeamais on corn
Leny Panjaitan, Salbiah*, R. Hadi, Abdurakhman, M. Ahad
Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Jln. Raya Kampung Utan, Setu, Desa Mekar Wangi, …
back to top